ĐỐI TÁC

Thống kê

Online : 2
Số lượt truy cập : 99027
Thông tin thanh toán

Thông tin thanh toán

Tên Tài khoản: Công ty Cổ phần Thương mại và Tự động hoá Công Minh

Tài khoản : 2100201326303 - Tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT - Chi nhánh Hải Phòng.