Druck

Với hơn 2.200 công ty tầm cỡ cùng 50.000 khách mời từ khắp nơi trên thế giới, SMM tiếp tục củng cố vị trí của mình như một sự kiện quan trọng hàng đầu trong lịch hoạt động của ngành công nghiệp hàng hải.

csm_sm14_eingang1_800c1ae098

Dự kiến năm 2018, đơn vị tổ chức, HMC (Công ty Hamburg Messe and Congress) đơn giản hoá hoạt động theo 4 chủ đề chính: The digital (chủ đề ứng dụng kĩ thuật số), Green (chủ đề môi trường), Security (chủ đề an ninh) và Job routes (chủ đề quy trình nghề nghiệp) nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quý vị tham gia triển lãm một cách hiệu quả.