CONG MINH A&C

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ TỰ ĐỘNG HÓA CÔNG MINH

Điện thoại:                    0225.7302689 – 0936184164

Email: Congdinhtdh@gmail.com

Thiết Bị Hàng Hải

Chuông Báo Động

Thiết Bị Hàng Hải

Công Tắc Kín Nước HF2-2

Thiết Bị Hàng Hải

Công Tắc Kín Nước K2-MR

Thiết Bị Hàng Hải

Đèn Đơn Bé

Thiết Bị Hàng Hải

Đèn Đơn To

Thiết Bị Hàng Hải

Đèn Huỳnh Quang Kín Nước

Thiết Bị Hàng Hải

Đèn Kép

Thiết Bị Hàng Hải

Đèn Ốp Trần

Thiết Bị Hàng Hải

Đèn Pha Cứu Sinh TG8

Thiết Bị Hàng Hải

Đèn Pha TG1-B