CONG MINH A&C

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ TỰ ĐỘNG HÓA CÔNG MINH

Điện thoại:                    0225.7302689 – 0936184164

Email: Congdinhtdh@gmail.com

Đèn Huỳnh Quang Kín Nước

  • Model:
  • Hãng sãn xuất:

MARISUN là đơn vị được Cục đăng kiểm Việt Nam công nhận năng lực chế tạo CÁC HỆ THỐNG BÁO ĐỘNG CHUNG , BÁO CHÁY, TELEGRAPH, BIẾN ÁP được phép lắp cho Tàu biển, công trình biển