CONG MINH A&C

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ TỰ ĐỘNG HÓA CÔNG MINH

Điện thoại:                    0225.7302689 – 0936184164

Email: Congdinhtdh@gmail.com

Thiết Bị Hàng Hải

Đèn Pha TG3

Thiết Bị Hàng Hải

Đèn Pha TZ1

Thiết Bị Hàng Hải

Đèn Phòng Nổ

Thiết Bị Hàng Hải

Đèn Rọ Nhựa 220V

Thiết Bị Hàng Hải

Đèn Rọ Nhựa 24V

Thiết Bị Hàng Hải

Đèn Rọ Sắt

Thiết Bị Hàng Hải

Đèn Tín Hiệu Ban Ngày

Thiết Bị Hàng Hải

Đèn Treo Tàu Thủy Kín Nước

Thiết Bị Hàng Hải

Hộp Nối

Cảm Biến

MPM480

Cảm Biến

MPM489

Cảm Biến

MPM489w