CONG MINH A&C

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ TỰ ĐỘNG HÓA CÔNG MINH

Điện thoại:                    0225.7302689 – 0936184164

Email: Congdinhtdh@gmail.com

MPM480

  • Model:
  • Hãng sãn xuất: Haixing/Kukdong

Xuất xứ : Haixing/Kukdong